Både Kunnskaps- og Kulturdepartementet ser at det fortsatt kan være utfordrende for studieforbundene å arrangere kurs og at det derfor er hensiktsmessig å forlenge unntaket fra kravet i forskriften om fysiske samlinger. I første omgang gjelder unntaket ut året.

Begge departementene oppfordrer imidlertid studieforbundene til å arrangere kurs med fysiske samlinger der det er praktisk mulig å planlegge innenfor de til enhver tid nasjonale og lokale smittevernregler og anbefalinger.

Voksenopplæringsforbundet har bedt om at bestemmelsene som begrenser mulighetene for bruk av elektronisk kommunikasjon bør fjernes permanent, men er foreløpig fornøyd med å ha fått et midlertidig unntak.​

Brevet fra Kulturdepartementet kan du laste ned her.