- Uten de eldre stopper frivilligheten, sier generalsekretær i Funkis Roger Håkon Skår.
- Vi ser i vår organisasjon og i veldig mange av våre medlemsorganisasjoner at det er de eldre som bærer det frivillige arbeidet, som tillitsvalgte og studieledere.

Eldre skaper verdier for milliarder

Tall fra 2019 utgjør 6 000 flere årsverk og et hopp opp til 29 milliarder kroner sammenlignet med tallene fra 2016, som NyAnalyse den gang utarbeidet for Statens seniorråd. 

At rapporten baserer seg på tall fra 2019 skyldes begrensningene for den frivillige aktiviteten, som følge av pandemien i 2020 og 2021.

Etter et par år med nedgang, viser beregningene at bidraget fra pensjonistene vil øke kraftig de neste årene.  NyAnalyse anslår at det samlede verdibidraget nesten kan dobles og dermed utgjøre ca. 54 milliarder kroner i 2035.

Seniorer er en enorm ressurs

Rapporten fra Senter for et aldersvennlig Norge vektlegger at vi må alle legge vekk tanken om at flere eldre kun byr på utfordringer og økte kostnader, eller at eldre i hovedsak er mottakere av frivillig innsats. Flere aktive eldre betyr muligheter, og at de bruker så store deler av tiden sin på frivillighet sparer samfunnet for milliarder.

Rapporten vektlegger viktigheten av at kommuner og frivillig sektor må legge til rette slik at pensjonistene kan få bidra på en måte som gjør det lystbetont og meningsfylt, og som gjør at de får brukt sine kunnskaper og delt av sine erfaringer.

- Uten godt voksnes engasjementet og den utrettelige innsatsen som tillitsvalgte, studieledere og kursarrangører over hele Norge utfører hadde ikke Funkis-familien vært så stor som den er i dag, sier Skår.

Kursarrangører i Funkis er godt voksne som bidrar til verdiskapning

I Studieforbundet Funkis har vi over lang tid sett hvor viktig det frivillige arbeidet er; både for den enkelte kursarrangør og for deltakere som får bedre livskvalitet gjennom læring og mestring.

- Vi i Funkis er så imponert over den flotte jobben som gjøres i alle våre medlemsorganisasjoner, både sentralt og lokalt. Det er tydelig at eldre er en av de viktigste ressursene blant våre medlemmer og i studiearbeidet i Funkis, sier Roger Håkon Skår.

Funkis generalsekretær Roger Håkon Skår.

Funkis kan med dette bekrefte rapportens funn: En stor del av kursvirksomheten i organisasjoner og fylkeslag ledes av eldre, som selv har en funksjonsnedsettelse, men som likevel står på for å øke livskvaliteten for deltakerne. Deres frivillige innsats inngår i disse milliardene som frivilligheten bidrar til, uten at stat og kommune trenger å gjøre noe med det eller betale for. De statlige tilskuddene vi fordeler videre er dermed viktigere enn noensinne, for å sikre at de mange frivillige får den kompetansehevingen de behøver.

Formell og uformell frivillighet tilsvarer tilsvarer over 50 000 årsverk

Det er vanlig praksis å dele inn frivillig arbeid i to kategorier: Formell og uformell frivillig innsats.

Formell frivillig innsats er aktivitet som er tilrettelagt gjennom formelle kanaler som organisasjoner, frivillighetssentraler, lag og lignende. Denne innsatsen har fulgt en stigende trend siden kartleggingen startet i 1998, og det samme gjelder deltakelsen blant personer over 60 år. Tall fra rapporten til NyAnalyse viser at pensjonister leverte 15 500 årsverk i formell frivillig innsats i 2019.

Uformell frivillig innsats omhandler aktiviteter som skjer direkte, uten en organisasjon eller tilsvarende formell kanal som tilrettelegger. Å hjelpe naboen med gressklipping eller rydde strender for plast er eksempler på slik innsats. Dette tilsvarer hele 36 200 årsverk, ifølge rapporten.

Rapporten «Verdien av aktive seniorer. Frivillighetsbidraget fra pensjonister i Norge» kan du laste ned her