Teksten til talen finner du under videoen.

Kjære alle sammen!

Mitt navn er Roger Håkon Skår, og eg er stolt av å væra påtroppande generalsekretær i Studieforbundet Funkis.

Eg kjenner godt til Funkis og fleire av medlemsorganisasjonene, men ser fram imot å bli meir kjent med alle - og få diskutert utfordringer og muligheter.

Eit viktig premiss for eit sunt demokrati er at alle skal få mulighet til å delta, og at alle får anledning å delta på så like premisser som mulig.
Det er ikkje alle som har fått mulighet til å gjennomføra skule og utdanning, og nokon av oss faller utanfor, eller litt på sida, grunna fysiske eller psykiske utfordringer. 

Funkis er her ein særlig viktig premissleverandør for å sikre oppmerksomhet rundt denne viktige samfunnsutfordringen, og bidra til å skape gode arenaer for økt deltakelse. 
Inkludering gjennom fokus på utdanning og kunnskap er både eit verktøy og eit mål for å få et bedre samfunn.

Vi har og nokre utfordringer vi må ta fatt på:

  • sikre langsiktighet i våre tilskudd - ny forskrift 1. januar
  • sikre god kvalitet på kurs og opplæring, og opprettholde vårt høge aktivitetsnivå
  • sikre alle våre deltakere ein kompetanseheving

Digitalisering er kanskje den største utfordringen for mange av dykk i organisasjonene, men også for oss i Funkis. Pandemien har gitt dei fleste av oss ein sterk personlig digital utvikling, men vi har mange medlemmer og deltakere som i denne sammenheng faller utenfor. Her har vi alle eit ansvar for å inkludere alle, og skapa it systemer som inkluderer og som er brukervennlige.

Eg er imponert over all engasjement og aktiviteter ansatte, tillitsvalgte, frivillige og studieledere har vist i ei veldig vanskeleg tid gjennom året som har gått.

Eg ser fram til å treffa dykk, og jobba med dette viktige arbeidet saman med dykk alle over sommeren.

Ha eit godt årsmøte!