Tilskuddene

I denne filmen ser du hvilke tilskudd du kan søke på i Funkis: Opplæringstilskudd (OT) og tilretteleggingstilskudd (TRT) - og hvor mye disse utgjør i kroner.