Hun har i tillegg tung ledererfaring fra ulike organisasjoner, som:

  • Generalsekretær i KrF (11 år)
  • Generalsekretær i Stiftelsen Signo (7 år)
  • Direktør i Virke Ideell og frivillig sektor (5 år)

Hun går inn i vervet som leder av Studieforbundet Funkis med disse refleksjonene:

Jeg ser hva midlene til studiearbeid bidrar med i egen organisasjon. Det er viktig at vi klarer å bevare og utvikle Funkis til å være en organisasjon som oppleves som en relevant tilrettelegger og ressurs for alle oss som er medlemsorganisasjoner. Det krever et stadig systematisk utviklingsarbeid.
 

Nytt styremedlem er Øystein Johansen (LHL) og Ståle Hatlelid (Norges Døveforbund) som 2. vara.

Her er det nye styret i Funkis

Vi takker avtroppende styreleder Eva Høili, styremedlem Svein Holmen og vara Bente Mjåtveit for deres gode arbeid i sentralstyret.

Flere bilder fra årsmøtet finner du på vår Facebook-side