Det er Kompetanse Norge som har gjennomført undersøkelsen, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Behovet har økt mest hos personer i arbeid og utdanning. Blant de som har opplevd et større behov, er det imidlertid seniorer og ikke-sysselsatte, to grupper med svakere digitale ferdigheter enn øvrig befolkning, som i minst grad har fått behovet dekket.

– Koronapandemien ser ut til å forsterke et allerede eksisterende mønster: Teknologisk utvikling og digitalisering gjør at vi stadig må utvikle de digitale ferdighetene våre for å ikke bli digitalt utestengde fra samfunnet, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.

Les mer om funnene i undersøkelsen på Kompetanse Norges nettsider

Se også lenke til den digitale nettveilederen, som Studieforbundet Funkis har laget sammen med Senterpartiets Studieforbund.