Da Norge stengte ned i mars 2020 ble studieforbundene raskt klar over at vi må tenke nytt, og ved hjelp av Voksenopplæringsforbundet (Vofo) fikk vi gjennomslag i daværende Kompetanse Norge for å kunne tilby tilskudd til kurs som gjennomføres digitalt. Dette var i utgangspunktet ment som en midlertidig dispensasjon.

Fra 1. juli 2023 ble digitale kurs godkjent som en permanent ordning og likestilt med fysiske kurs. Kurs kan arrangeres både digitalt og som fysiske samlinger, eller som en kombinasjon av disse. For å få tilskudd til digitale kurs er kravet at deltakere og kursleder må delta samtidig.  

Senterpartiets Studieforbund og Studieforbundet Funkis har utarbeidet en veileder til digitale kurs og studieringer, som vi håper kan være et viktig verktøy for alle våre medlemmer.

Her finner du veilederen