CRPD (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) er FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2006 og trådte i kraft i 2008. 

Norge og flere andre land har ratifisert avtalen. Det betyr likevel ikke at alle rettighetene blir innfridd av seg selv. Kampen for funksjonshemmedes rettigheter fortsetter, og her er CRPD en viktig verktøykasse for å nå målet.

Tollef Ladehaug, prosjekt- og organisasjonsrådgiver i FFM, forteller at ideen til en kurspakke om CRPD oppsto for et par år siden, da foreningen skulle lære opp nye tillitsvalgte.

- Vi visste at CRPD var et veldig interessant tema for nye og eksisterende tillitsvalgte. Rettigheter er flott, men CRPD hørtes litt høytsvevende og fancy ut, noe som passet bedre for diplomater og politikere enn funksjonshemmede flest. Vi ønsket derfor å dra det ned på bakken, men det fantes jo ikke noen gode informasjonskilder om temaet. Kanskje kunne vi finne en eller to som kunne holde en halvtimes eller tre kvarters foredrag om CRPD, men det var alt. Vi hadde lyst til å gå mer i dybden og lage en pakke som andre organisasjoner også kunne bruke, forklarer han.

Kurset har et hovedfokus på brukermedvirkning. Ladehaug mener at effekten av brukermedvirkning kan bli enda bedre dersom dette arbeidet blir gjort og sett i lys av CRPD.

- For å oppnå ønskete rettigheter er vi avhengige av gode brukermedvirkere. Vi ønsket å knytte brukermedvirkning til prosjektet, fordi dette er sentralt og viktig for medlemmer og ikke minst det mest usynlige arbeidet som gjøres i organisasjonene.

Kurspakken inneholder også skrivetips for medlemmer som ønsker å bidra til endring.

- Å kunne skrive et leserinnlegg er kanskje noe av det mest effektive en kan gjøre. Enten du får det inn i VG, i en lokalavis eller deler det på Facebook og får det til å gå viralt: Alt dette øker sjansen for å bli hørt og få gjennomslag for en sak, sier Ladehaug.

Han legger til at selv om skriving ikke direkte handler om CRPD, så er det å få fremmet saker i media.en vesentlig del av rettighetskampen.

Funkis kom inn i prosjektet da FFM inviterte oss til å bidra på en kurshelg.

- Funkis hadde fra før både laget og holdt kurs i brukermedvirkning, og jeg ville i første rekke få med Funkis på en av tre kurshelger vi skulle holde. Vi ville gjerne gjøre kurset større og knytte det opp mot CRPD for å sørge for at det nådde bredere enn bare FFM. Funkis generalsekretær Roger Håkon Skår sa da at han hadde ventet på et slikt prosjekt, og at Funkis gjerne ville være med som samarbeidspartner for hele prosjektet. Det betydde mye for vår organisasjon, og jeg har satt veldig pris på hans personlige engasjement og samarbeidet generelt, understreker Ladehaug.

I tillegg til Studieforbundet Funkis har CRPD-prosjektet fått midler fra Helsedirektoratet og Bufdir.

Kurspakken består av tre kursdeler, to videoforedrag og en studieplan.

Hver del inneholder info til kursholder, et hefte og en powerpoint knyttet til tema. Disse kan lastes ned og brukes lokalt av Funkis’ medlemsorganisasjoner.

Kurset kan legges opp som kursholder selv ønsker.

Her finner du kurspakken