Her kan du lese mer om hvordan kurset ble til 

Kurspakken består av tre kursdeler, to videoforedrag og en studieplan.

Hver del inneholder info til kursholder, et hefte og en powerpoint knyttet til tema. Disse kan brukes lokalt av Funkis’ medlemsorganisasjoner.

Kurset kan legges opp som kursholder selv ønsker.

Her kan du laste ned kursmateriellet:

Kurspakke 1: CRPD og verktøy for endring

Kurspakke 2: Brukermedvirkning og CRPD

Kurspakke 3: Skrivetips til deg som har nedsatt funksjonsevne og som ønsker å bidra til endring

Studieplan 11155: CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) og brukermedvirkning

Video kurshelg: Hva er CRPD, og hvorfor er den viktig? Ved Live Krokenes Berg, leder av FFOs rettighetssenter 

Videoen har undertekster som kan slås av og på.

Video kurshelg: Innføringen av CRPD i Norge. Ved Eli Knøsen, seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet

Videoen har undertekster som kan slås av og på.