Funkis har fra før fjernet prosentsats for beregning av merkostnader for tilrettelegging. Merkostnader er tiltak for tilrettelegging som har kostet ekstra.

Dette er nå erstattet av et skjema med kategorier for tilretteleggingstilskudd. Her skriver du inn hva slags type tilrettelegging du søker om og hvilke tiltak for tilrettelegging som har kostet ekstra. Skjemaet har også et kommentarfelt hvor du kan skrive hva tiltaket består av. Delsummene summerer automatisk beløpet du kan søke om.

Slik ser det nye skjemaet ut, med eksempler på merkostnader (utgifter) og kommentarer:

Skjermdump av TRT kategorier

I rapportskjema finner du også en lenke som forklarer de ulike TRT- kategoriene

Nytt skjema for rapportering av tilrettelegging gjelder for nye søknader.

TRT-webinar i juni

Funkis vil arrangere et webinar om tilrettelegging, merkostnader og Funkiskurs i juni. Her vil nyheter i FunkisKurs vises og forklares. Invitasjon kommer snart, og vi anbefaler alle å delta på dette webinaret.

Se også verktøykassa for studieledere på funkis.no

Der finner du blant annet mer informasjon om hvordan du fører timer i FunkisKurs og frister for kursåret 2023.