Her er den nye studieplanen:

Kvinnehelse på dagsordenen! - Likestilling i et helse- og omsorgsperspektiv? 

Den har plan nr. 11110 og du finner den under emnet Helse-, sosial- og idrettsfag.

Mye informasjon om kursinnhold ligger i studieplanen.
Mer kunnskap og interessant lesning om både manglende fokus og nyere satsning på kvinnehelse finner du på disse nettsidene:

Sanitetskvinnene (Norske Kvinners Sanitetsforening)

Kunnskapssenteret Kilden

Vi håper mange vil ta i bruk denne viktige studieplanen og lage gode kurs om kvinners helse i 2024!