Du finner filmene på vår hjemmeside her

Hver modul er tekstet, med mulighet for å slå tekst av og på.

Du kan også klikke på snarveien FunkisKurs, merket med rød pil, under hovedbildet på funkis.no Da kommer du rett til siden hvor filmene ligger:

Utsnitt av Studieforbundet Funkis forside, med henvisning til menypunkt hvor du finner veiledningsfilmer