Klikk her for å logge inn i FunkisKurs

Du kan også klikke på knappen Tilskuddsportal FunkisKurs, som du finner øverst på forsiden til funkis.no

Søknad og rapportering

Du søker om å få kurset ditt godkjent i FunkisKurs. Dette gjør du før kurset starter. 

Når kurset er gjennomført legger du inn deltakere, fører opp regnskap, ev. søker om tilretteleggingstilskudd (TRT) og sender inn rapporten til Funkis. Du har en frist på tre måneder fra siste kursdag til rapporten skal være innsendt til Funkis.

Godkjent beløp vil vanligvis være på lagets konto innen et par uker etter at rapporten er sendt inn.

Veiledningsfilmer

Funkis har laget seks korte filmer, med moduler fra 1 til 6, hvor vi går gjennom kurssystemet FunkisKurs. Hver modul er tekstet, med mulighet for å slå tekst av og på.

Modul 1: Innlogging og registrering

Modul 2: Startside, profil og organisasjonsadministrering

Modul 3: Søke tilskudd

Modul 4: Rapportere deltakere og frammøte

Modul 5: Webinar om tilretteleggingstilskudd nye regler

Modul 6: Regnskap og avslutning

Eksportere tidligere deltakere

I FunkisKurs kan du eksportere inn tidligere deltakere, slik at du slipper å skrive de inn på nytt. Du må da føre de opp på en egen måte i et excel-ark.
Se eksempler under: 

Exceleksempel til FunkisKurs Deltakere

Exceleksempel til FunkisKurs Deltakere og fremmøte

For support: Kontakt Studieforbundet Funkis på e-post post@funkis.no eller ring tlf.  23 16 19 80.