47 delegater fra 31 organisasjoner, pluss representanter fra Funkis fylkeslag, observatører og gjester deltok. Dette syns vi er imponerende mange, med tanke på at årsmøtet foregikk på en digital plattform.

Dirigent i år var Stian Juell, assisterende generalsekretær i Vofo – en oppgave han utførte på en utmerket måte.

Kari Henriksen (AP) fra Stortingets Familie- og kulturkomite hilste årsmøtet på video: Klikk på avspillingsknapp nede til venstre. For å slå på tekst, klikk på cc nede til høyre og velg Bokmål.

Det samme gjorde påtroppende generalsekretær i Funkis Roger Håkon Skår, som du kan lese mer om på våre nettsider.

Han hilser også til årsmøtet her.

Avgått generalsekretær Marianne Ween var invitert til årsmøtet for å legge fram årsregnskap for 2020 og budsjett for 2021.

Nye medlemmer

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ble tatt opp som assosiert medlem i Funkis. Det betyr at studieforbundet nå teller 94 medlemsorganisasjoner.

Nytt sentralstyre

Valgkomiteen presenterte sin innstilling til nytt sentralstyre, som ble vedtatt av årsmøtet. 

Det nye sentralstyret består av:

Styreleder Eva Høili (MS-forbundet)
Nestleder Øystein Hvenekilde Fylling (Norges Blindeforbund)
Styremedlem Kari Helene Johansen (Norges Fibromyalgi Forbund)
Styremedlem Svein B. Holmen (LHL)
Styremedlem Mille Falstad (Mental Helse) 
Styremedlem Elin Sollid (ansatterepresentant)
1. vara Bente Mjåtveit (HLF)
2. vara Annlaug Årflot (NORILCO) 

Påtroppende leder Eva Høili takket for innsatsen til avtroppende Thor Einar Holmgard, som på sin side berømmet arbeidet Marianne Ween har lagt ned som generalsekretær i Funkis. Hun startet 1. mai i ny jobb som daglig leder i Kulturalliansen.

Øvrige vedtak fra årsmøtet blir presentert i årsmøteprotokollen.