Studieaktiviteten er på vei opp, det viser en kursoppgang på 40 prosent fra 2021. Fjorårets kurstimetall ble hele 141 000, som er en imponerende økning fra litt over 99 000 timer i 2021.

Vi har ennå litt igjen før vi passerer toppåret i 2019. Men sammen kan vi klare å nå Funkismålet for 2023: 180 000 timer!

Diagram som viser kurstimer og utbetalt tilskudd i perioden 2019-2022.

I 2022 delte Studieforbundet Funkis ut 50 545 782 kr i tilskudd til kursarbeid over hele landet.

Vår utfordring dette året og neste, er at størrelsen på tilskudd er basert på kurstimetallet fra de tre siste årene. Nå er det kursaktiviteten under pandemien som bestemmer hvor mye opplærings- og tilretteleggingstilskudd Funkis fikk tildelt i år og vil få til neste år. Det betyr at vi en periode har mindre tilskudd å fordele ut til medlemsorganisasjonene våre.

Samtidig går kursaktiviteten hos medlemsorganisasjonene opp. Det kan oppleves som urettferdig at flere kurs framover vil få færre tilskudd og lavere timesats. Dette får vi dessverre gjort lite med, annet enn å fortsette med det flotte studiearbeidet. Jo flere timer som dere rapporterer inn, jo mer vi vi få i tilskuddspotten. 

Her finner du timesats og minstesatser for 2023

Funkis vil også tilby flere webinarer fremover, om forskjellige temaer som våre studieledere ønsker opplæring i.

Sadia Amjad (ADHD Norge) og Kari Helene Johansen (Norges Fibromyalgi Forbund) er begge studieledere for sine organisasjoner sentralt. De viste oss hvordan de fordeler tilretteleggingstilskuddet (TRT) på sentrale og lokale kurs.

Gruppearbeid utgjorde en stor del av denne samlingen. Det å møte andre studieledere og kollegaer i andre medlemsorganisasjoner er viktig for å skape en enda bedre studiekultur i Funkis. Tilbakemeldinger, innspill og diskusjoner fra alle er viktig for at Funkis utvikler seg.

Tre kvinner og to menn sitter rundt et bord og snakker sammen.

Dag to, på selveste Kvinnedagen, startet med foredrag av inspirator og helsecoach Anna Fryxelius. Hun har selv flere funksjonsnedsettelser og har en hverdag preget av fysiske begrensninger. Enkelte dager må hun sitte i rullestol, og da opplever hun å bli sett på som «dårlig».

Men det er ikke jeg som er dårlig! Det er bare sykdommen min som er mer aktiv akkurat nå. Jeg er ikke dårlig selv om jeg sitter i rullestol, men nå trenger jeg rullestol som verktøy, poengterte hun.

Kvinnen smiler og holder i en stokk. På genseren står well behaved women seldom make history (godt oppdratte kvinner skaper sjelden historie).

Hun snakket også om de mange kjernefrivillige, eller ildsjelene, som frivilligheten er så avhengig av. Hvordan kan organisasjonene legge til rette, inspirere og skape møteplasser for å inkludere flere kjernefrivillige?

Neste studieledersamling er planlagt 19. – 20. september.

Flere bilder kan du se på vår Facebook-side