Fem nye medlemmer

Årsmøtet ønsket fem nye medlemmer velkommen inn til Funkis-familien:

Borderline Norge

Downs Syndrom Norge

Norsk Covidforening

Landsforeningen for vestibulære sykdommer

Stoffskifteforbundet (STOFO)

To menn og to kvinner står ved siden av hverandre

Fra venstre: Funkis generalsekretær Roger Håkon Skår, Berit Myren (Landsforeningen for vestibulære sykdommer), Jørgen Erdahl (Borderline Norge) og Mette Kaaby (Stoffskifteforbundet).

Downs syndrom Norge og Norsk Covidforening hadde ikke anledning til å delta med representanter på årsmøtet.

Studieforbundet Funkis har per 24. april 100 medlemsorganisasjoner

Nytt sentralstyre

Mille Falstad (Mental Helse) og Annlaug Årflot (NORILCO) gikk ut av styret. Inn kom Hilde Nyberg fra Norsk Forening for Cystisk fibrose. Hun har lang erfaring med styrearbeid og har god kjennskap til voksenopplæring. 

Rune Hansen Gunnerød fra Ryggforeningen i Norge er nytt varamedlem. Også han har solid styrekompetanse og kjenner Funkis godt.

Her er Funkis sentralstyre for perioden 2024 -26

Se flere bilder og videoer fra årsmøtet på vår Facebook side