Vilkår for medlemskap:

  • Organisasjonen må sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne, kronisk syke og deres pårørende en avgjørende innflytelse i organisasjonen og være demokratisk oppbygd
  • Organisasjonen må være åpen for medlemmer fra hele landet og bygge på individuelt medlemskap
  • Organisasjonen må støtte Studieforbundet Funkis’ formål punkt 2:
    "Styrke, utvikle og koordinere voksenopplæringen i funksjonshemmedes organisasjoner og fremme kunnskap om funksjonshemming, helse og velferd"
  • Assosiert medlemskap kan godkjennes for sentralledd i organisasjoner som fyller krav 1 og 3 ovenfor 

Studieforbundet Funkis har 100  medlemsorganisasjoner per 24. april 2024:

Achilles International of Norway

ADHD Norge

Aniridi Norge

Astma- og Allergiforbundet, NAAF

Autismeforeningen i Norge, AIN

Barnekreftforeningen 

Bekhterev Norge

Bipolarforeningen

Blodkreftforeningen

Blærekreftforeningen

Borderline Norge

Brystkreftforeningen

CarciNor, Nevroendokrin kreft

Cerebral Parese-foreningen, CPF

Diabetesforbundet, DF

Downs Syndrom Norge, DNS

Dysleksi Norge, DN

Forening for autoimmune leversykdommer

Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom, FBBS

Foreningen for blødere i Norge

Foreningen for Fragilt X-syndrom, Frax

Foreningen for Hjertesyke Barn, FFHB

Foreningen for Kroniske Smertepasienter, FKS

Foreningen for Muskelsyke, FFM

Foreningen for Muskelsykes Ungdom, FFMU

Foreningen Rastløse Bein

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO  assosiert medlem

Gynkreftforeningen

HHT-Oslerforeningen Norge

Hjernerystelsesforeningen

Hjernesvulstforeningen

Hodepine Norge

Hvite Ørn

Hypofyse- og binyreforeningen (HYBI)

hypoPARA Norge

Hørselhemmedes barns organisasjon, HHBO

Hørselshemmedes Landsforbund, HLF

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde, LSHDB

Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende, LUPE

LHL

Landsforeningen for Huntingtons sykdom, LHS

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, LNT

Landsforeningen for Overvektige

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP

Landsforeningen for vestibulære sykdommer

Landsforeningen We Shall Overcome, WSO

Lungekreftforeningen

Lymfekreftforeningen

Marfanforeningen

Melanomforeningen

Mental Helse, MH

Mental Helse Ungdom, MHU

Momentum - Foreningen for amputerte, dysmelister og ortosebrukere

MS-forbundet i Norge,MSF

Munn- og halskreftforeningen, MHF

Norges Blindeforbund, NBF

Norges Blindeforbunds Ungdom, NBfU

Norges Døveforbund, NDøF

Norges Fibromyalgi Forbund, NFF

Norges Førerhundforbund, NFF

Norges Handikapforbunds Ungdom, NHFU

Norges Myalgisk Encefalopati Forening (ME-foreningen)

Norges Parkinsonforbund, NPaF

Norsk Covidforening

NORILCO – Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft

Norsk Cøliakiforenings Ungdom, NCFU

Norsk Dysmeliforening

Norsk Dystoniforening, NDyF

Norsk Epilepsiforbund, NEF

Norsk Forbund for Svaksynte

Norsk Forening for Albinisme, NFFA

Norsk forening for Cystisk Fibrose

Norsk Forening for Ehler - Danlos Syndrom, EDS-foreningen 

Norsk forening for slagrammede, NFS

Norsk Forening for Nevrofibromatose, NFFNF

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta, NFOI

Norsk Glaukomforening

Norsk Interesseforening for Kortvokste, NiK

Norsk Interesseforening for stamming og løpsk tale, NIFS

Norsk lymfødem- og lipødemforbund, NLLF

Norsk Revmatikerforbund, NRF

Norsk Tourette Forening, NTF

Norske servicehunder

Norske Synshemmedes Sjakkforbund,NSSF

Personskadeforbundet LTN

Psoriasis- og eksemforbundet, PEF

Psoriasis- og eksemforbundet, PEF-ung

Prostatakreftforeningen, PROFO

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge, RP-foreningen

Ridderrennet

Ryggforeningen i Norge, RIN

Ryggmargsbrokk - og Hydrocephalusforeningen, RBHF

Sarkomer

Spondyloartrittforbundet Norge,SPAFO

Stoffskifteforbundet, STOFO

Søvnforeningen

Turner Syndromforeningen Norge,TSN

Ung Kreft

Unge Funksjonshemmede assosiert medlem

Voksne med medfødt hjertefeil, VMH

Oppdatert 26. april 2024