Opplæringstilskuddet utbetales etter gjeldende timesatser fastsatt av Funkis, og per juni 2023 er timesatsen for opplæringstilskuddet på 130 kroner. Alle som mottar tilskudd fra Funkis må føre regnskap, oppbevare bilag etter regnskapsloven og kunne framvise dokumentasjon ved stikkprøvekontroll.

Godkjente kurs som ikke har noen utgifter, vil motta minstetilskudd som per juni 2023 er på 1000 kroner per kurs.

Høyere timesats for enkelte studieplaner

Funkis gir høyere timesats for enkelte studieplaner. Dette gjør vi for å styrke og øke kursaktiviteten i våre medlemsorganisasjoner.

Disse studieplanene har en timesats på 180 kroner:

 • 1078 Opplæring i styrearbeid
 • 1097 Studielederopplæring
 • 11150 Studiearbeid og elektroniske rutiner
 • 11151 Kursverter
 • 11152 Opplæring i prosjektarbeid
 • 11153 Kvinner i fokus
 • 11157 Opplæring i gjennomføring av dag- kveldskonferanse, temamøter og annet organisasjonsarrangement
 • 11158 Opplæring for kursleder/instruktør – en pedagogisk plattform
 • 11165 Opplæring i årsmøte-/landsmøtesaker for deltakere
 • 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte
 • 11167 Organisasjonsutvikling medlemsservice
 • 11168 Opplæring i valgkomitéarbeid
 • 11169 Opplæring i gjennomføring av lokallagsaktiviteter
 • 11170 Opplæring i gjennomføring av årsmøte/landsmøte
 • 11171 Opplæring i årsmøteforberedelser
 • 11172 Utvikling av organisasjonens saksbehandlingssystem
 • 11173 Lobbyarbeid i fylker og kommuner
 • 11174 Organisasjonsutvikling – organisatorisk arbeid, likemanns- og studiearbeid
 • 11175 Rekruttering av frivillige til lokal- og fylkeslag
 • 11176 Kassererkurs
 • 11179 Sekretærkurs
 • 11338 Opplæring i gjennomføring av helgekurs
 • 12414 Opplæring i hvordan søke midler til laget
 • 16057 Aktive lokallag – rekruttere, inkludere, aktivisere og beholde medlemmer