Opplæringstilskuddet utbetales etter gjeldende timesatser fastsatt av Funkis, og i 2024 er timesatsen for opplæringstilskuddet på 150 kroner. Alle som mottar tilskudd fra Funkis må føre regnskap, oppbevare bilag etter regnskapsloven og kunne framvise dokumentasjon ved stikkprøvekontroll.

Godkjente kurs som ikke har noen utgifter, vil motta minstetilskudd som per i 2024 er på 1000 kroner per kurs.