Dette tilskuddet utbetales etter årets gjeldende vo-satser.

Samlinger arrangert gjennom elektronisk kommunikasjon kan benyttes som et supplement til fysiske samlinger. Studieplanen skal angi hvilke undervisningsformer som kan benyttes.

Økonomisk tilskudd beregnes pr.time (klokketime) med timesats dersom utgifter i forbindelse med kurset kan dokumenteres. Regnskap føres av arrangør og regnskapsbilag oppbevares hos arrangøren. Arrangøren bekrefter at regnskapsbilag oppbevares etter regnskapsloven.
Studietiltak uten utgifter får tilskudd med en minstesats uavhengig av antall timer.

Kurset må etter nåværende Lov om voksenopplæring ha minimum 8 timer. I 2020 har imidlertid Kunnskapsdepartementet i ny forskrift senket minimumskravet til 4 timer. Samtidig har de åpnet for støtte til nettbaserte kurs. Dette på grunn av koronapandemien.