Dette tilskuddet utbetales etter årets gjeldende vo-satser.

Samlinger arrangert gjennom elektronisk kommunikasjon kan benyttes som et supplement til fysiske samlinger. Studieplanen skal angi hvilke undervisningsformer som kan benyttes.

Økonomisk tilskudd beregnes per time klokketime med timesats dersom utgifter i forbindelse med kurset kan dokumenteres. Regnskap føres av arrangør. Regnskapsbilag oppbevares hos arrangøren, som bekrefter at bilag oppbevares etter regnskapsloven.

Studietiltak uten utgifter får tilskudd med en minstesats uavhengig av antall timer.

Kurset må ha minimum 4 timer.