Hva er tilrettelegging? Denne filmen forklarer hva tilrettelegging er


Tilrettelegging kan være nødvendig for deltakere som har funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov. Det handler da om å tilpasse opplæringen og læringsmiljøet til den enkelte deltakers behov og forutsetninger, slik at kursene ikke har barrierer av fysisk, psykisk eller sosial karakter.

Tilrettelegging kan inkludere tilpasning av læringsmateriell og undervisningsmetoder, tilrettelegging av fysiske omgivelser eller bistand for å komme seg til kursstedet. 

Merkostnader og tilretteleggingstilskudd

Ekstra utgifter til tilrettelegging kalles merkostnader, og det er kostnadene du som arrangør har for å tilpasse og tilrettelegge opplæringsaktiviteter eller læringsmiljøet for deltakere med særskilte behov.

Denne filmen viser deg hvordan du regner ut merkostnader

Kursarrangør kan søke om tilretteleggingstilskudd når kurset er avsluttet, og må kunne dokumentere tilretteleggingskostnadene med bilag/kvitteringer dersom det kommer en stikkprøvekontroll.

Fordeling av tilretteleggingstilskudd

Sentralleddet i medlemsorganisasjonene disponerer en pott med TRT som de kan fordele til søknader på mer enn 3000 kroner i tilretteleggingstilskudd, mens Funkis fordeler TRT til alle søknader på under 3000 kroner i tilretteleggingstilskudd.

Her finner du mer informasjon om TRT