Satser for voksenopplæringsmidler i Studieforbundet Funkis for 2024:

  • Opplæringstilskudd (OT): kr 150 per time
    NB! Satsen kan endres i løpet av året
  • Minstesats (OT): kr 1000
    Minstesatsen gjelder for kurs/studieringer som har fra 0 til 1000 kroner i utgifter.
  • Minstesats (TRT): kr 400
    Minstesatsen for TRT gjelder for kurs som har rett på tilretteleggingstilskudd, men som går med overskudd eller ikke har noen utgifter.

TRT dokumenteres på eget skjema i tilskuddsportalen FunkisKurs.