Hvis organisasjonen har ekstra utgifter knyttet til dette, kan det søkes TRT til dette.

Eksempel:

Mental Helse har et todagerskurs. En av deltakerne må ha med seg et barn på 4 år, og en annen må ha med seg sin funksjonshemmede sønn. Arrangør må betale honorar for barnepass/tilsyn for disse to. I tillegg skal de ha dekket reise, og mat og drikke.

La oss se på hvordan dette regnes ut:

Hele reisen for alle på samlingen koster 30 000 kroner
Hotellregningen for alle koster 60 000 kr.

Totalt 90 000 kroner.

Personene som leies inn for tilsyn skal ha 1000 kroner i honorar x 2.
Reise for begge kostet 600 kroner.
Overnatting på hotell for begge avlasterne kostet 3000 kr.

2000 + 600 + 3000 = 5600 kroner.

Dermed kan du søke 5600 kr i TRT.