Eksempel:

Norges Blindeforbund (NBF) skal ha kurs og en ansatt bruker tid på forberedelser til kurset. Kurset skal være på 12 timer, og den ansatte bruker totalt 5 timer på planlegging. Da er det de 5 timene det kan søkes TRT til.

Den ansatte i NBF tjener 400 kroner per time. (Dette er en fiktiv sum og her skal faktisk timelønn føres inn).

Dokumentasjonen blir lønnsslippen for den ansatte som utførte arbeidet.

Dermed blir utregningen slik: 400 x 5 = 2000 kroner.

NBF kan da søke TRT for 2000 kroner.