Eksempel:

Norges Blindeforbund (NBF) skal ha kurs og en ansatt bruker tid på forberedelser til kurset. Kurset skal være på 12 timer, og den ansatte bruker totalt 5 timer på planlegging. Da er det de 5 timene det kan søkes TRT til.

Den ansatte i NBF tjener 400 kroner per time.

Dokumentasjonen blir lønnsslippen for den ansatte som utførte arbeidet.

Dermed blir utregningen slik: 400 x 5 = 2000 kroner.

NBF kan da søke TRT for 2000 kroner.