Dette kan kursarrangør kjøpe inn eller leie.

Eksempel på ekstra materiell:

Aniridi Norge planlegger en helgesamling på hotell. Det er 30 deltakere på kurset. 15 av disse trenger ekstra store kopier av alt kursmateriell med stor skrift og kontrastfarger.

Arrangør må kopiere 15 eksemplarer på A3 ark med kontrastfarger. Dette er merkostnad for arrangør.

Utregningen blir slik:

15 utskrifter i sort/hvitt på A4 ark og 15 utskrifter i farge på A3 ark.

Aniridi Norge kan søke TRT til kostnadene de har hatt til fargeutskriftene i A3 ark.

Hvis dette gjøres i butikk, får man en kostnad for dette, og den kan det søkes TRT for.

De andre 15 utskriftene i sort/hvitt på A4 ark, regnes som ordinære kursutgifter, og kan ikke søkes TRT for.

Eksempel på ekstra utstyr:

Ekstra utstyr kan være at det må kjøpes inn noe ekstra til deltakerne på kurset, for at de skal kunne delta.

Norges Revmatikerforbund (NRF) arrangerer kurs i strikking, men noen av deltakerne trenger spesielle strikkepinner for å kunne delta.

Det er 25 deltakere på kurset. NRF har fått vite at det er fem deltakere som må ha spesialpinner. Det kjøpes inn 20 vanlige strikkepinner til 50  stk = 1000 kr.

Totalkostnad som føres i regnskapet under Materiell er 1000 kr.

Utregningen blir slik:

5 sett strikkepinner for revmatikere a 100 kr = 500 kroner.

Delsummen for merkostnaden her blir 500 kroner i materiell og som NRF kan søkeTRT for.