Dere kan søke om alt i honorar, overnatting, kosthold og reise for denne spesielle læreren.

Eksempel:

Foreningen for Bardet-Biedl skal ha sin årlige konferanse hvor temaet er hvordan leve med sykdommen. Til denne samlingen har de funnet en lærer med kompetanse på denne sjeldne sykdommen, men hun må hentes fra utlandet da det ikke finnes slik kompetanse i Norge. Hun skal forelese i to dager, og må ha overnatting på hotell. Dermed må foreningen betale reise, honorar og opphold for læreren.

La oss se på utregningen.

Læreren skal ha 20 000 kroner i honorar.

Det koster 6000 kroner med fly fra Tyskland.

Overnatting og mat på hotellet koster 3000 kroner.

Hele reisen for alle koster 50 000 kroner.

Hotellregningen for alle koster 100 000 krroner.

Merkostnadene til lærer med sjelden kompetanse blir dermed:

20 000 + 6000 + 3000 = 29 000 kroner.

Dette er summen Foreningen for Bardet-Biedl kan søke TRT til.