Her må man finne hva de ekstra tiltakene har kostet, og spørre hotellet/leietaker hva det kostet ekstra, og så trekke ut den delen til TRT.

Eksempler:

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) skal ha en helgesamling på hotell, og har behov for teleslynge i lokalet. Dette har ikke hotellet innlagt, så det må legges inn for anledningen. Dette koster ekstra for arrangør. I tillegg er det en deltaker som trenger hvile av ryggen, og det må settes inn ekstra seng i lokalet. Dette koster også ekstra.

La oss se på utregningen:

Totalkostnad som føres i regnskapet på Opphold/kurslokale er 30 000 kroner.

Delsummen for merkostnad er 5000 kroner for leie av teleslynge.

Delsummen for seng i lokalet er 1500 kroner.

Delsummene for merkostnad som søkes om blir dermed:
5000 + 1500 = 6500 kroner.

6500 kroner er summen HLF kan søke TRT for.

Norsk Revmatikerforbund (NRF) trenger å leie et varmtvannsbasseng for å tilby trening i basseng for sine medlemmer. Dette koster mye mer enn et vanlig basseng. Her må du  sammenligne prisene for vanlig basseng og varmtvannsbassenget, og mellomlegget her er det du kan søke om i TRT.

Koster det mer enn 4000 kroner kan Funkis dekke opp til 4000 kroner.

Utregningen blir slik:

Varmtvannsbassenget koster 10 000 kroner for 6 ganger. Vanlig basseng lånes gratis gjennom kommunen.

Totalkostnad som føres i regnskapet på Opphold/kurslokale er 10 000 kroner.

Delsummen for merkostnad er 4000 kroner (maks beløp som Funkis dekker) og som NRF kan søke TRT for.