Mer tid på kurs er fordyrende. Ofte trenger man en ekstra dag for å gjennomføre kurset på f.eks. en helgesamling.

Eksempel:

Hørselshemmedes landsforbund (HLF) skal ha kurs for sine medlemmer. Når du er hørselshemmet kan du trenge ekstra tid til kursene dine for å få med seg alt de skal lære, blant annet gjennom teleslynge og tolk. Dette var en samling som gikk over to dager opprinnelig, men HLF trengte en ekstra dag for å gjennomføre programmet som studieplanen krever. Derfor måtte de leie en ekstra overnatting og et ekstra måltid på hotellet.

Slik blir utregningen:

Kurset inkludert overnatting og bespisning kostet 70 000 kroner for to netter.

HLF måtte ha en ekstra overnatting, som kom på 22 000 kroner ekstra. 

Behovet som den ekstra overnattingen kostet, 22 000 kroner, kan HLF føre som tilrettelagt kursprogram og undervisningsmateriell og søke TRT for.