Noen ganger trenger deltakerne å bli hentet, da de ikke kan reise kollektivt eller kjøre egen bil. Da er det reisegodtgjørelse arrangør har betalt ut, man kan søke TRT til. Bruk gjerne Statens reiseregulativ for riktige satser.

Noen ganger kan det også være behov for at det arrangeres større turer med spesialtransport av f.eks elektriske rullestoler. Da må dere ha bilag for dette. Da er det beløpet spesialtransporten koster du kan søke TRT til.

Noen deltakere klarer ikke å sitte lenge på buss, og derfor må ta fly grunnet kortere tid. Da kan flyreisen søkes om TRT for.

Eksempel:

Norsk Revmatikerforbund (NRF) skal ha helgekurs med 20 deltakere. Det er tre personer som er så dårlig til beins at de må hentes i bil. Det er 30 km en vei.

En person fra lokallaget reiser ut for å hente personene, og det kan arrangør søke TRT til. Statens reiseregulativ oppgir at man kan beregne kr. 3.50 kroner per kilometer.

Utregningen blir slik:

30 km x 2 = 60 km.

60 km x 3,50 kroner = 210 kroner.

210 kroner er summen NRF kan søke TRT for til transport.