Kontaktinformasjon

Av System user,

Leder:

Wenche Steenstrup 

e-post: buskerud@funkis.no

Tlf: 909 96 829

 

Styret 2023 - 25

Av System user,

Leder: 

Wenche Steenstrup
Norges Blindeforbund

mob: 909 96 829
e-post: buskerud@funkis.no

Nestleder:

Alf Erling Smørgrav
LHL

Økonomiansvarlig: 

Irene Eggar Grønnevik
Mental Helse

Styremedlem:

Elisabeth W. Thomassen
Norges Fibromyalgi Forbund

Styremedlem:

Nina Tronerud
LHL

Styremedlem:

Kristin Skjønvoll
MS-forbundet