Fylkeshåndboka foreligger nå samlet i et pdf-dokument, som kan skrives ut.

Se pdf i Dokumenter til høyre.

Hvorfor fylkeshåndbok?

Funkis i fylkene er som alle andre organisasjoner, med årsmøter, styrer, budsjetter og aktiviteter. Men Funkis i fylkene er også en lokal paraplyorganisasjon for læring hos sine medlemmer, og derfor ulik andre organisasjoner. Vi har organisasjoner som medlemmer, ikke personer.  Vi er eiet av medlemmene, men har også et ansvar for å samordne kompetansen, formidle informasjon og lage gode møteplasser.

Tillitsverv

Det å ha tillitsverv i Funkis er krevende fordi vi representerer så mange ulike organisasjoner. Vi må bruke tid og omtanke på å finne felles interesser og velge aktiviteter som har interesse for flere. Aktivitetene må tilrettelegges for mange ulike deltakere, og deltakerne må møte og lære sammen med andre fra ulike organisasjoner.

Kontinuitet 

Det kommer stadig nye tillitsvalgte i Funkis i fylkene. Dere kan ha kort eller lang erfaring fra frivillig arbeid i ulike organisasjoner, men trenger en innføring i Funkis-arbeid. Også erfarne styremedlemmer har ønsket en lett tilgjengelig håndbok med vedtekter og veiledninger, samt gode verktøy for å lette arbeidet. 

Vedtatt av fylkene

Derfor bestemte Fylkessamlingen i 2015 at vi skal ha en Fylkeshåndbok. En arbeidsgruppe fra flere fylker har bestemt innholdet, og resultatet finner du her.

Tilbakemeldinger mottas med takk.