Kontaktinformasjon

Av System user,

Leder:

Annlaug Stavik

e-post: moreogromsdal@funkis.no

Tlf: 454 18 550 

Funkis Møre og Romsdal
Strandgata 3, 6415 Molde
Tlf: 454 18 550
e-post: moreogromsdal@funkis.no

Org.nr: 988 908 509

Bankkonto: 3910.67.37650  Sparebanken Møre

 

Styret 2022 - 23

Av System user,

Leder: 

Annlaug Stavik, Diabetesforbundet

mob: 454 18 550 
e-post:
moreogromsdal@funkis.no

Nestleder:

Odd Arne Grande, LHL

mob: 917 69 976 
e-post:
grandeoddarne@gmail.com

Sølvi Hagen, Mental Helse

mob: 977 63 220 
e-post:
moreogromsdal@funkis.no

Studieleder: 

Anna Margrethe Drægebø Moe, LHL

mob: 926 39 916 
e-post:
studieleder.mr.funkis@gmail.com

Kasserer: 

Oddrun Beyer Holm, Mental Helse

mob: 412 61 704 
e-post:
oddrun_b_h@hotmail.com

Varamedlemmer:

1.vara: Monica Wassli,
Norsk Revmatikerforbund

mob: 934 57 073 
e-post:
monicawassli@gmail.com

2.vara: Kai Corneliussen,
Norges Blindeforbund

mob: 952 30 806
e-post:
kacornel@online.no