Kontaktinformasjon

Av System user,

Leder:

May-Brit Borgi Olsen

e-post: sor@funkis.no

Tlf: 916 42 547

 

 

Styret 2021 - 22

Av System user,

Leder: 

May-Britt Borgi Olsen (LHL)

e-post:
sor@funkis.no

Nestleder:

Jostein Sandvik (NORILCO)

Styremedlemmer:

Kristine G. Flåtten (Mental Helse)

Bjørn Stulen (Diabetesforbundet)

Laila Brandsdal Johnsen (Dysleksiforbundet)

 

Kasserer: 

Elin Helen Andreassen (HLF)

 

Vara:

Marit Willer (Dysleksiforbundet)