Styret 2024 - 25

Av System user,

Leder: 

Inger Krey Ellingsen,
Fibromyalgiforbundet Oppland   
2024 - 26

Nestleder:

Berit Glesaasen Nyberg,
NRF Hedmark   
2023 - 25

Økonomiansvarlig og sekretær: 

Irene Gustavson,
Fibromyalgiforbundet   
2024 - 26

Sekretær

Randi Skjæret,
Ryggforeningen i Elverum og omegn   
2024 - 25

Styremedlem

Marit Svenkerud,
Diabetesforbundet Oppland   
2023 - 25

1. vara:

Jan Erik Haugom,
Psoriasis- og Eksemforbundet Innlandet
2024 - 25

2. vara:

Richard Ødegaard,
Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom   
2024 - 25