Kontaktinformasjon

Av System user,

Leder:

Leder: Bjarne Granli

e-post leder: granligutten@halden.net

e-post: post@funkisostfold.no

Tlf: 415 46 242

Funkis Østfold:

Postadresse:  Postboks 501, 1703 Sarpsborg
Besøksadr.:   Astridsgate 34, 1706 Sarpsborg
Tlf: 69 15 36 83

Kontortid: Torsdager kl 11 - 14, eller etter avtale

 

Styret 2024 - 25

Av System user,

Leder:

Bjarne Granli, HLF

Sekretær:

Liv May Skovdahl, PEF

Økonomi/regnskap: 

Eva Torp, LHL

Styremedlem:

Lisa Skaret, RIN

Styremedlem:

Trond Erik Hegerstrøm, MH

1. vara:

Erik Syversen, LHL

2. vara: 

Leif Hauge, NORILCO