Kontaktinformasjon

Av System user,

Leder:

Leder: Bjarne Granli

e-post leder: granligutten@halden.net

e-post: post@funkisostfold.no

Tlf: 415 46 242

Funkis Østfold:

Postadresse:  Postboks 501, 1703 Sarpsborg
Besøksadr.:   Astridsgate 34, 1706 Sarpsborg
Tlf: 69 15 36 83

Kontortid: Torsdager kl 11 - 14, eller etter avtale

 

Styret 2020 - 21

Av System user,

Leder:

Bjarne Granli, HLF

Sekretær:

Liv Skovdahl, PEF

Kasserer: 

Hans Ellingsen, LHL

Styremedlem:

Anne K. Gramen, NRF

1. vara:

Lisa Skaret, RIN

2. vara: 

Janne Olavesen, HLF