Årsmøtet avholdes den 20. april 2024 kl. 14.00 (etter en felles lunsj kl.13.00)

Innmeldte saker må være oss i hende snarest og innen 4. april. Saker sendes til vår epost FunkisAkershus@funkis.no .

Årsmøtepapirene sendes ut i forkant av årsmøtet til de påmeldte delegatene.

Påmelding til både kurslederkurset og til årsmøtet gjør du ved å benytte denne linken, som du kopierer og limer inn i en ny fane:

 https://forms.office.com/r/J0HZaZGbBH?origin=lprLink

Mer informasjon om kurslederkurset og årsmøtet finner du her