Leder:

Gitte Korvann 

e-post: akershus@funkis.no

Tlf: 951 74 757