Leder:

Gitte Korvann akershus@funkis.no


Kasserer:

Marit Hansen


Styremedlem: 

Tone Ringstad


Styremedlem:

Roger Wilsberg

Vara:

Kjell H. Silkoset