Skulle fylkesleddet bli aktivt igjen, vil det sannsynligvis bli innlemmet i Funkis Sør.