Påmelding innen 6. mars til buskerud@funkis.no eller til leder på telefon 90 99 68 29.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtetmå være styret i hende innen 21.02. 2024.

Saker sendes på epost til: buskerud@funkis.no

Mer informasjon om årsmøtet finner du her

Saksliste årsmøte 2024

Studieforbundet Funkis Buskerud

Dato: torsdag 13. mars kl. 1700

Sted: Best Western Gyldenløve hotell Kongsberg

Årsmøtet skal behandle:

Åpning:

 • Navneopprop og fastsette antall stemmer
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av dirigent Roger Håkon Skår og referent

Konstituering:

 • Godkjenning av dagsorden
 • Godkjenning av forretningsorden
 • Valg av to protokollunderskrivere
 • Valg av tellekorps ved behov
 • Årsmelding
 • Regnskap og revisjonsrapport
 • Handlingsplan – Elisabeth
 • Innkomne saker – Honorar
 • Budsjett
 • Valg
  • Fylkesstyre
  • Valgkomite
  • 2 revisorer

I henhold til §10:

Skyldig kontingent for 2024 skal være betalt før årsmøtet for at organisasjonen skal ha stemmerett.

Antall stemmer pr organisasjons bestemmer av antall studietimer i 2023.

Vel møtt!