I Studieforum kan vi utveksle erfaringer, dele gode ideer og få inspirasjon til studiearbeidet i organisasjonene. Sammen har vi stor kompetanse på hvordan vi kan utvide studiearbeidet på nye felt og få en planmessig styrking av organisasjonenes mål.

Tema for studieforum høst 2022

  • Generell informasjon
  • Jorunn Myhren fra Funkis 
  • Kursaktiviteter i organisasjonene? Planer for 2022
  • Funkis Buskerud, kursplaner for 2022

Påmelding sendes til buskerud@funkis.no innen 20. august.

Studieforumet er gratis og det vil bli enkel servering (kaffe og kake). Gi beskjed dersom det er matallergier eller andre behov for tilrettelegging.