Kursets hensikt er å gi deltakerne god kunnskap i:

  • Hva er en valgkomite og viktigheten av valgkomite
  • Hva innebærer det å ta et verv i en valgkomite
  • Valgkomiteens arbeidsoppgaver
  • Verktøy for valgkomiteens arbeid

Påmelding innen 20. oktober til buskerud@funkis.no

Mer informasjon om kurset finner du her