Kurset «Likepersonsarbeid» er en grunnopplæring av likepersoner, på tvers av diagnoser og livssituasjon.

Kurset skal gi et godt grunnlag for å kunne bli likepersoner i egen organisasjon. 

Påmelding til buskerud@funkis.no innen 29.september.

Les mer om kurset her