Leder: 

Inger Krey Ellingsen,
Fibromyalgiforbundet Oppland   2023 - 24

Nestleder:

Berit Glesaasen Nyberg,
NRF Hedmark   2023 - 25

Økonomiansvarlig og sekretær: 

Irene Gustavson,
Fibromyalgiforbundet   2023 - 24

Styremedlem

Marit Svenkerud,
Diabetesforbundet Oppland   2023 - 25

Styremedlem

Randi Skjæret,
Ryggforeningen i Elverum og omegn   
2023 - 24

1. vara:

Richard Ødegaard,
Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom   2023 - 24

2. vara:

Inge Rune Wahlstrøm,
NRF Hedmark   2023 - 24