Leder:

Annlaug Stavik

e-post: moreogromsdal@funkis.no

Tlf: 454 18 550 

Funkis Møre og Romsdal
Strandgata 3, 6415 Molde
Tlf: 454 18 550
e-post: moreogromsdal@funkis.no

Org.nr: 988 908 509

Bankkonto: 3910.67.37650  Sparebanken Møre