Påmelding innen 25. januar til  kari.h.johansen@gmail.com, tlf: 40473428

Saksliste:

    1. Konstituering
    1.1. Navneopprop med registrering av stemmeberettigede.
    1.2. Godkjenning av innkalling
    1.3. Godkjenning av dagsorden
    1.4. Godkjenning av forretningsorden
    1.5. Valg av dirigent
    1.6. Valg av sekretær
    1.7. Valg av protokollkomite på medlemmer som ikke er styremedlemmer.

    2. Årsberetning 2022
       
    3. Revidert Regnskap 2022
     
    4. Innkomne saker – saker til Årsmøtet må være styret i hende senest 25.jan 2023

    5. Handlingsplan 2023/2024  

    6. Budsjett for 2023

    7. Valg 

    Vedlegg: Stemmeantall per organisasjon – utleveres på Årsmøtet
    Vedlegg til saksliste


    2. Årsberetning 2022 
    Leses opp på Årsmøtet av leder

    3. Revidert Regnskap 2022
    Gjennomgås av økonomiansvarlig

    4. Innkomne saker
     
    5. Handlingsplan 2023/2024  

    6. Budsjett for 2023
    
    7. Valg