Påmelding innen 25. januar til  kari.h.johansen@gmail.com, tlf: 40473428

Her er lenke til sakspapirene

Her kan du lese vedtektene til Studieforbundet Funkis

Desverre det ble det sendt ut feil årsrapport, balanse og budsjett ved utsendelse av årsmøtepapirene. Vennligst bytt dem ut med vedleggene under:

Oppdatert årsrapport

Oppdatert balanse

Oppdatert budsjett finner du som vedlagt dokument.