Saksliste: Årsmøtesaker

Frist for innsending av saker til årsmøtet er 26. januar 2024.

Saker sendes til funkisinord@gmail.com

Funkis i Nord spanderer lunsj, mens utgifter i forbindelse med overnatting/reise dekkes av den enkelte deltakers forening.

Ønsker du lunsj må vi ha beskjed i forkant.

Med vennlig hilsen
styret i Funkis i Nord