Leder:

Gunn Jøran Farstad

e-post: funkisinord@gmail.com

Tlf: 984 71 571

Jeg vil helst bli kontaktet på e-post.