Leder:

Gunn Jøran Farstad (Finnmark) 2023 - 25

e-post:  funkisinord@gmail.com

Nestleder og studieleder:

Kari Helene Johansen (Troms)
2022 - 24

mob: 404 73 428
e-post: studieleder@fibromyalgi.no

Sekretær:

Elen Valborg Vuolab (Finnmark) 2023 - 25 

Økonomiansvarlig: 

Randi Moen Hansen (Finnmark) 2022 - 24

Styremedlemmer:

Gudmund Johnsen                      2023 - 25

Varamedlemmer:

1. Solfrid Alice Wessel (Finnmark) 2023 - 24

2. Johanne Marie Astorsdatter Godtliebsen (Troms)
2023 - 24