Leder:

Leder: Bjarne Granli
e-post: granligutten@halden.net

Funkis Østfold:

Postadresse:  Postboks 501, 1703 Sarpsborg
Besøksadr.:   Astridsgate 34, 1706 Sarpsborg
Tlf: 69 15 36 83
Mobil: 415 46 242

Kontortid: Torsdager kl 11 - 14, eller etter avtale