Saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes senest 12.02.2024 til epost:
rogaland@funkis.no

Følgende verv er på valg for 2024:

Valg av 1 styremedlem 2 år
Valg av 1 varamedlem 1 år

Forslag sendes til rogaland@funkis.no

Frist for påmelding til årsmøte er 29.02.24.

Mer informasjon om årsmøte og påmelding finner du her