Kurset skal holdes i Haugesund, vi kommer tilbake til hvilket hotell.

Målgruppe: Medlemmer, tillitsvalgte og frivillige medarbeidere i funksjonshemmedes organisasjoner som ønsker å lære hvordan en planlegger, gjennomfører og evaluerer et kurs.

Vi vil også gå gjennom FunkisKurs portalen.

Kurset legges opp på et generelt nivå og det blir ikke spesifikt for hver organisasjon.

Påmeldingsfrist er 11. april.

Les mer om kursopplegget og påmelding her